Chính thức nhận thông tin ký gửi để đưa vào hệ thống

giao dịch trực tuyến: 

Từ 09h ngày 01 - 01 - 2018 trở đi

Hotline: 0911. 758. 799 (Bấm số máy lẻ cần liên hệ).